Naprawa odprysku szyby czołowej

Jedną z usług, które oferuje nasz Serwis, jest naprawa uszkodzeń szyby czołowej tzw. odprysków. Naprawa polega na uzupełnieniu miejsca uszkodzenia szyby żywicą, co niesie za sobą podniesienie jej wytrzymałości w miejscu naprawy oraz poprawę walorów estetycznych szyby (zmniejszenie widoczności uszkodzenia). 

DOKONUJĄC U NAS NAPRAWY OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE.

 • Naprawa szyby czołowej trwa krócej niż jej wymiana. 
 • Koszt naprawy szyby jest dużo niższy niż koszt jej wymiany.
 • Każda usługa naprawy objęta jest gwarancją: 24 miesięczną (wariant STANDARD) lub bezterminową (wariant PREMIUM)
 • W przypadku pęknięcia szyby (od miejsca naprawianego), wymienimy ją bez kosztowo (wariant PREMIUM)

PONIŻEJ WARIANTY GWARANCJI JAKIE OFERUJEMY DLA USŁUGI NAPRAWY SZYBY CZOŁOWEJ.

Warianty gwarancji

Standard Premium

169 PLN brutto

dotyczy naprawy jednego odprysku

Naprawa więcej niż jednego odprysku (w obrębie jednej wizyty)

 • w przypadku 2 odprysków – 299 PLN
 • w przypadku 3 lub więcej odprysków – 399 PLN

bez ADAS*

269 PLN brutto

dotyczy naprawy
pojedynczego odprysku

z ADAS*

319 PLN brutto

dotyczy naprawy
pojedynczego odprysku

*Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) związane z szybą czołową np.: asystent pasa ruchu, ostrzeganie o kolizji

Gwarancja obejmuje pojazdy:

 • osobowe
 • dostawcze
 • ciężarowe
 • autobusy

Gwarancja obejmuje pojazdy:

 • osobowe
 • dostawcze

Gwarancja na okres 24 miesięcy

 • pokrywa koszt uzupełnienia ubytku masy naprawianego odprysku
 • obniża koszt usługi montażu szyby*

Gwarancja bezterminowa

 • pokrywa koszt uzupełnienia ubytku masy naprawianego odprysku
 • pokrywa koszt nowej szyby – zamiennika o parametrach zgodnych z oryginałem
 • pokrywa koszt usługi montażu szyby
 • pokrywa koszt akcesoriów wymaganych do montażu szyby
 • pokrywa koszt aklibracji systemu adas

*Zalicza koszt naprawy odprysku w poczet kosztów wymiany szyby.

W przypadku oprysku nie kwalifikującego się do naprawy*,
SERWIS ocenia czy wykonana naprawa będzie objęta gwarancją.

*(zbyt dużego, z odchodzącymi pęknięciami, ze znaczącym ubytkiem szkła, znajdującego się zbyt blisko krawędzi szyby)

CZY KAŻDE USZKODZENIE SZYBY CZOŁOWEJ MOŻNA NAPRAWIĆ ?

Szyby czołowe są jednym z najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów pojazdu. Są wystawione na działanie czynników zewnętrznych (różnice temperatur, promieniowanie UV) oraz uszkodzenia mechaniczne (uderzenia w powierzchnię kamieni bądź innych drobnych elementów). Z tego powodu na szybie mogą pojawić się odbicia lub drobne pęknięcia.

PRACOWNICY NASZEGO SERWISU, WERYFIKUJĄ MOŻLIWOŚĆ NAPRAWY USZKODZENIA NA SZYBIE. DO KAŻDEGO PRZYPADKU POCHODZIMY INDYWIDUALNIE, PRZEDE WSZYSTKIM OCENIE PODLEGA: 

 • Umiejscowienie uszkodzenia – nie powinno znajdować się bliżej niż 10 cm od krawędzi szyby. 
 • Wielkość danego uszkodzenia – jego średnica nie powinna przekraczać 22 mm, czyli mniej więcej wielkości okręgu pięciozłotowej monety.
 • Czy od miejsca uszkodzenia nie odchodzą pęknięcia – w przypadku znaczących „rys” odprysk może nie nadawać się do naprawy.
 • Rodzaj zamontowanej szyby – szyby solaryczne i fotochromatyczne ze względu na swoją konstrukcję, nie powinny podlegać naprawie, a jedynie wymianie.

OCZYWIŚCIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRÓBY NAPRAWY ODPRYSKU POMIMO, ŻE NIE SPEŁNIŁ KTÓREGOŚ Z W.W KRYTERIÓW.
W takim przypadku serwis po wykonanej usłudze ocenia jej koszt oraz decyduje czy usługa naprawy zostanie objęta gwarancją..

JAK WYGLĄDA NAPRAWA ODPRYSKU SZYBY CZOŁOWEJ ?

Napraw uszkodzenia szyby czołowej pozwala na zmniejszenie widoczności uszkodzenia i przywrócenie szybie estetycznego wyglądu. Możliwe jest naprawianie uszkodzeń w kształcie gwiazdki, kombinowanych, półbyczego oka, a także całego byczego oka. Wygląd danych odprysków przedstawiony został na grafice poniżej.

 

Sama procedura naprawy szyby czołowej nie jest skomplikowana i może zostać przeprowadzona w kilka minut. Prace wymagają jednak użycia specjalistycznego sprzętu oraz wysokiej jakości materiałów. Pierwszym koniecznym etapem jest bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni uszkodzenia. Podczas oczyszczania usuwane są luźne fragmenty szkła, nagromadzone w szczelinach ciecze i zabrudzenia. Powierzchnia naprawianego miejsca jest dodatkowo osuszana.

Po uprzednim przygotowaniu naprawianej powierzchni, miejsce ubytku jest uzupełniane specjalną żywicą której parametry wytrzymałości i przezroczystości są zbliżone do parametrów szkła.

Urządzenie aplikujące żywicę przytwierdzane jest do szyby za pomocą stabilnych przyssawek. Następnie w miejscu uszkodzenia wytwarzane jest podciśnienie odsysające powietrze, a żywica zostaje z dużą siłą wtłoczona w miejsce uszkodzenia – dokładnie wypełniając wszelkie wolne przestrzenie

Żywica jest preparatem światłoutwardzalnym. W celu zabezpieczenia naprawianej powierzchni, stosuje się lampy UV, której promieniowanie sprawa, że materiał zastyga i tworzy trwałą spoinę.

Ostatnim etapem naprawy jest usunięcie nadmiaru żywicy z naprawianego miejsca. Dobrze przeprowadzone czynności w połączeniu z doświadczeniem i prawidłowo dobranym materiałem najwyższej jakości dają gwarancję uzyskania idealnego efektu. Naprawiona szyba może odzyskać niemal 100% dawnej przezierności, a po pewnym czasie znalezienie miejsca naprawy może być zupełnie niemożliwe.

Największą zaletą naprawy szyby czołowej prócz wysokiej skuteczności, jest niski koszt, zupełnie nieporównywalny z cenami szyb czołowych.

WARUNKI GWARANCJI W RAMACH USŁUGI NAPRAWY SZYBY CZOŁOWEJ

WARIANT PREMIUM

 • Usługa naprawy szyby jest objęta bezterminową gwarancją. Obejmuje tylko właściciela pojazdu wpisanego w karcie gwarancyjnej.
 • Podstawą gwarancji jest okazanie karty gwarancyjnej, potwierdzającej usługę naprawy odprysku.
 • Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu po naprawie, szyba czołowa pęknie od miejsca naprawianego*,
  GWARANCJA zapewnia prawo do nieodpłatnej wymiany szyby czołowej na nową i kalibrację systemu ADAS (bez dodatkowych kosztów w przypadku wariantu PREMIUM ADAS).
  *Dotyczy miejsca zaznaczonego w karcie gwarancyjnej, potwierdzającej wykonanie usługi naprawy odprysku.
 • Przez nową szybę rozumie się zamiennik o parametrach zgodnych z oryginałem.
 • Gwarancja obejmuje również bezpłatne uzupełnienie ubytku masy wypełniającej zregenerowane miejsce, powstałe w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu.
 • Gwarancja naprawy szyby czołowej nie obejmuje uszkodzeń związanych z działaniem ogrzewania szyby czołowej oraz delaminacji szyby od miejsca naprawy.
 • Wymiana szyby w ramach udzielonej przez serwis gwarancji zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Datę dostarczenia pojazdu do punktu serwisowego wyznacza Serwis.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1946 r. Nr 16, poz 93, z późń. zm.)

WARIANT STANDARD

 • Usługa naprawy szyby jest objęta 24 miesięczną gwarancją. Obejmuje tylko właściciela pojazdu wpisanego w karcie gwarancyjnej.
 • Podstawą gwarancji jest okazanie karty gwarancyjnej, potwierdzającej usługę naprawy odprysku.
 • Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu po naprawie, szyba czołowa pęknie od miejsca naprawianego*, GWARANCJA zapewnia częściowe pokrycie kosztów wymiany szyby.
 • Koszt wymiany szyby czołowej, jest pomniejszony o wartość reklamowanej usługi naprawy odprysku.
  * Dotyczy miejsca zaznaczonego w karcie gwarancyjnej, potwierdzającej wykonanie usługi naprawy odprysku.
  Gwarancja nie obejmuje usługi kalibracji systemu ADAS
 • Gwarancja obejmuje również bezpłatne uzupełnienie ubytku masy wypełniającej zregenerowane miejsce, powstałe w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu.
 • Gwarancja naprawy szyby czołowej nie obejmuje uszkodzeń związanych z działaniem ogrzewania szyby czołowej oraz delaminacji szyby od miejsca naprawy.
 • Wymiana szyby w ramach udzielonej przez serwis gwarancji zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Datę dostarczenia pojazdu do punktu serwisowego wyznacza Serwis.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1946 r. Nr 16, poz 93, z późń. zm.)
  W przypadku wielu napraw tej samej szyby, od kosztów wymiany można odliczyć tylko jeden koszt naprawy szyby – wykonanej w obrębie jednej wizyty w Serwisie.

 GWARANT

 • Firma AUTOSZYBY, HAKI, AMORTYZATORY Krzysztof Hikiert, zwana dalej SZYBY24.PL gwarantuje właścicielowi pojazdu użycie do naprawy lub montażu szyby specjalistycznych materiałów najwyższej jakości oraz wykonanie usługi zgodnie ze sztuką naprawy i montażu szyb. Gwarancją objęte są tylko montaże i naprawy szyb samochodowych wykonane w Serwisie SZYBY24.PL, ul Świerkowa 12, 06-400 Chruszczewo.
 • Wszelkie czynności w ramach udzielonej gwarancji będą podejmowane przez SZYBY24.PL po uprzednim okazaniu przez uprawnionego do gwarancji, oryginału niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
 • Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w warsztatach należących do SZYBY24.PL