Naprawa odprysku szyby czołowej

Jedną z usług, które oferuje nasz Serwis, jest naprawa uszkodzeń szyby czołowej tzw. odprysków. Naprawa polega na uzupełnieniu miejsca uszkodzenia szyby żywicą, co niesie za sobą podniesienie jej wytrzymałości w miejscu naprawy oraz poprawę walorów estetycznych szyby (zmniejszenie widoczności uszkodzenia). 

DOKONUJĄC U NAS NAPRAWY OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE.

 • Naprawa szyby czołowej trwa krócej niż jej wymiana. 
 • Koszt naprawy szyby jest dużo niższy niż koszt jej wymiany.
 • Każda usługa naprawy objęta jest gwarancją: 24 miesięczną (wariant STANDARD) lub bezterminową (wariant PREMIUM)
 • W przypadku pęknięcia szyby (od miejsca naprawianego), wymienimy ją bez kosztowo (wariant PREMIUM)

PONIŻEJ WARIANTY GWARANCJI JAKIE OFERUJEMY DLA USŁUGI NAPRAWY SZYBY CZOŁOWEJ.

CZY KAŻDE USZKODZENIE SZYBY CZOŁOWEJ MOŻNA NAPRAWIĆ ?

Szyby czołowe są jednym z najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów pojazdu. Są wystawione na działanie czynników zewnętrznych (różnice temperatur, promieniowanie UV) oraz uszkodzenia mechaniczne (uderzenia w powierzchnię kamieni bądź innych drobnych elementów). Z tego powodu na szybie mogą pojawić się odbicia lub drobne pęknięcia.

PRACOWNICY NASZEGO SERWISU, WERYFIKUJĄ MOŻLIWOŚĆ NAPRAWY USZKODZENIA NA SZYBIE. DO KAŻDEGO PRZYPADKU POCHODZIMY INDYWIDUALNIE, PRZEDE WSZYSTKIM OCENIE PODLEGA: 

 • Umiejscowienie uszkodzenia – nie powinno znajdować się bliżej niż 10 cm od krawędzi szyby. 
 • Wielkość danego uszkodzenia – jego średnica nie powinna przekraczać 22 mm, czyli mniej więcej wielkości okręgu pięciozłotowej monety.
 • Czy od miejsca uszkodzenia nie odchodzą pęknięcia – w przypadku znaczących „rys” odprysk może nie nadawać się do naprawy.
 • Rodzaj zamontowanej szyby – szyby solaryczne i fotochromatyczne ze względu na swoją konstrukcję, nie powinny podlegać naprawie, a jedynie wymianie.

OCZYWIŚCIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRÓBY NAPRAWY ODPRYSKU POMIMO, ŻE NIE SPEŁNIŁ KTÓREGOŚ Z W.W KRYTERIÓW.
W takim przypadku serwis po wykonanej usłudze ocenia jej koszt oraz decyduje czy usługa naprawy zostanie objęta gwarancją..

JAK WYGLĄDA NAPRAWA ODPRYSKU SZYBY CZOŁOWEJ ?

Napraw uszkodzenia szyby czołowej pozwala na zmniejszenie widoczności uszkodzenia i przywrócenie szybie estetycznego wyglądu. Możliwe jest naprawianie uszkodzeń w kształcie gwiazdki, kombinowanych, półbyczego oka, a także całego byczego oka. Wygląd danych odprysków przedstawiony został na grafice poniżej.

 

Sama procedura naprawy szyby czołowej nie jest skomplikowana i może zostać przeprowadzona w kilka minut. Prace wymagają jednak użycia specjalistycznego sprzętu oraz wysokiej jakości materiałów. Pierwszym koniecznym etapem jest bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni uszkodzenia. Podczas oczyszczania usuwane są luźne fragmenty szkła, nagromadzone w szczelinach ciecze i zabrudzenia. Powierzchnia naprawianego miejsca jest dodatkowo osuszana.

Po uprzednim przygotowaniu naprawianej powierzchni, miejsce ubytku jest uzupełniane specjalną żywicą której parametry wytrzymałości i przezroczystości są zbliżone do parametrów szkła.

Urządzenie aplikujące żywicę przytwierdzane jest do szyby za pomocą stabilnych przyssawek. Następnie w miejscu uszkodzenia wytwarzane jest podciśnienie odsysające powietrze, a żywica zostaje z dużą siłą wtłoczona w miejsce uszkodzenia – dokładnie wypełniając wszelkie wolne przestrzenie

Żywica jest preparatem światłoutwardzalnym. W celu zabezpieczenia naprawianej powierzchni, stosuje się lampy UV, której promieniowanie sprawa, że materiał zastyga i tworzy trwałą spoinę.

Ostatnim etapem naprawy jest usunięcie nadmiaru żywicy z naprawianego miejsca. Dobrze przeprowadzone czynności w połączeniu z doświadczeniem i prawidłowo dobranym materiałem najwyższej jakości dają gwarancję uzyskania idealnego efektu. Naprawiona szyba może odzyskać niemal 100% dawnej przezierności, a po pewnym czasie znalezienie miejsca naprawy może być zupełnie niemożliwe.

Największą zaletą naprawy szyby czołowej prócz wysokiej skuteczności, jest niski koszt, zupełnie nieporównywalny z cenami szyb czołowych.

WARUNKI GWARANCJI W RAMACH USŁUGI NAPRAWY SZYBY CZOŁOWEJ

WARIANT PREMIUM

 • Usługa naprawy szyby jest objęta bezterminową gwarancją. Obejmuje tylko właściciela pojazdu wpisanego w karcie gwarancyjnej.
 • Podstawą gwarancji jest okazanie karty gwarancyjnej, potwierdzającej usługę naprawy odprysku.
 • Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu po naprawie, szyba czołowa pęknie od miejsca naprawianego*,
  GWARANCJA zapewnia prawo do nieodpłatnej wymiany szyby czołowej na nową i kalibrację systemu ADAS (bez dodatkowych kosztów w przypadku wariantu PREMIUM ADAS).
  *Dotyczy miejsca zaznaczonego w karcie gwarancyjnej, potwierdzającej wykonanie usługi naprawy odprysku.
 • Przez nową szybę rozumie się zamiennik o parametrach zgodnych z oryginałem.
 • Gwarancja obejmuje również bezpłatne uzupełnienie ubytku masy wypełniającej zregenerowane miejsce, powstałe w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu.
 • Gwarancja naprawy szyby czołowej nie obejmuje uszkodzeń związanych z działaniem ogrzewania szyby czołowej oraz delaminacji szyby od miejsca naprawy.
 • Wymiana szyby w ramach udzielonej przez serwis gwarancji zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Datę dostarczenia pojazdu do punktu serwisowego wyznacza Serwis.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1946 r. Nr 16, poz 93, z późń. zm.)

WARIANT STANDARD

 • Usługa naprawy szyby jest objęta 24 miesięczną gwarancją. Obejmuje tylko właściciela pojazdu wpisanego w karcie gwarancyjnej.
 • Podstawą gwarancji jest okazanie karty gwarancyjnej, potwierdzającej usługę naprawy odprysku.
 • Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu po naprawie, szyba czołowa pęknie od miejsca naprawianego*, GWARANCJA zapewnia częściowe pokrycie kosztów wymiany szyby.
 • Koszt wymiany szyby czołowej, jest pomniejszony o wartość reklamowanej usługi naprawy odprysku.
  * Dotyczy miejsca zaznaczonego w karcie gwarancyjnej, potwierdzającej wykonanie usługi naprawy odprysku.
  Gwarancja nie obejmuje usługi kalibracji systemu ADAS
 • Gwarancja obejmuje również bezpłatne uzupełnienie ubytku masy wypełniającej zregenerowane miejsce, powstałe w wyniku normalnej eksploatacji pojazdu.
 • Gwarancja naprawy szyby czołowej nie obejmuje uszkodzeń związanych z działaniem ogrzewania szyby czołowej oraz delaminacji szyby od miejsca naprawy.
 • Wymiana szyby w ramach udzielonej przez serwis gwarancji zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Datę dostarczenia pojazdu do punktu serwisowego wyznacza Serwis.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1946 r. Nr 16, poz 93, z późń. zm.)
  W przypadku wielu napraw tej samej szyby, od kosztów wymiany można odliczyć tylko jeden koszt naprawy szyby – wykonanej w obrębie jednej wizyty w Serwisie.

 GWARANT

 • Firma AUTOSZYBY, HAKI, AMORTYZATORY Krzysztof Hikiert, zwana dalej SZYBY24.PL gwarantuje właścicielowi pojazdu użycie do naprawy lub montażu szyby specjalistycznych materiałów najwyższej jakości oraz wykonanie usługi zgodnie ze sztuką naprawy i montażu szyb. Gwarancją objęte są tylko montaże i naprawy szyb samochodowych wykonane w Serwisie SZYBY24.PL, ul Świerkowa 12, 06-400 Chruszczewo.
 • Wszelkie czynności w ramach udzielonej gwarancji będą podejmowane przez SZYBY24.PL po uprzednim okazaniu przez uprawnionego do gwarancji, oryginału niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
 • Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w warsztatach należących do SZYBY24.PL